Miljöpolicy

Lackman är certifierade enligt ISO 9001:2000 / 14001:2004.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som, med realistiska, tekniska och ekonomiska resurser, innebär minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Vid utveckling av egna produkter säkerställer vi att ingående komponenter, egna eller inköpta, produceras med modern teknik och på ett sätt som så långt som möjligt begränsar negativ miljöpåverkan samt så att uppställda miljömål kan uppfyllas.

Vi samarbetar med leverantörer som i sin verksamhet har ett eget uttalat miljöengagemang.

Vi utbildar och fortbildar personalen för att säkra miljöarbetet.

Vi driver miljöarbetet för ständiga förbättringar med rutiner som säkerställer att uppställda miljömål kan uppfyllas.

Vi följer tillämplig lagstiftning och föreskrifter som berör företaget.

Kvalitetspolicy

Vi skall tillhandahålla våra kunder produkter och tjänster som väl överensstämmer med de kundkrav som gäller för respektive leverans.

Vi skall vid utveckling av egna produkter säkerställa att ingående material/komponenter, egna eller inköpta, produceras med modern teknik och på ett sätt som säkerställer kundkrav som kan vara aktuella för respektive order, samt att produktionen drivs på ett sätt som även säkerställer att uppställda kvalitetsmål kan uppfyllas.

Vi skall utbilda och fortbilda personalen för att säkra vårt kvalitetsarbete samt för att säkerställa att det drivs förständiga förbättringar.

Vi skall följa tillämplig lagstiftning och andra eventuella krav som berör företaget.

varukorg
Enhetsfrakt - frakten kostar alltid 79 kr
förutom *farligt gods
som kostar 199:-
välj moms
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.